Sådan passer du godt på dine kontoransatte


Torsdag d. 16. november 2023

Kilde: https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/anmeldte-arbejdsulykker-i-tal/Arbejdstilsynet holder løbende øje med antallet af arbejdsulykker inden for diverse brancher.

Kontor er én af de brancher, hvor der sker ulykker. 


Mængden af arbejdsulykker, har for kontoransatte, rundet ikke mindre end 24.235 tilfælde siden 2018 og indtil nu. Heraf, har 8.080 ulykker resulteret i ledskred, forstuvninger og forstrækninger (overbelastning), hvilket er den største skadestype inden for branchen. Mest iøjenfaldende er det, at tilfældende er flest i perioden efter Covid-19, hvor corona-epidemien tilskyndede til hjemmearbejde. 


Ud af de 24.235 ulykker, ligger fysisk og psykisk overbelastning på en klar tredjeplads over de hændelser, som forårsager flest arbejdsulykker, med 5.200 tilfælde. 
Hvad kan du gøre for at passe på dine ansatte?


"For at forebygge muskel- og skeletbesvær i forbindelse med skærmarbejde, skal du sørge for, at skærmarbejdspladserne er indrettet og forsynet med inventar, så dine medarbejdere kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 


Det kan for eksempel gøres ved at sørge for, at dine medarbejdere har mulighed for at variere arbejdsstillinger og ikke bliver tvunget til at arbejde i fastlåste arbejdsstillinger. Yderligere, kan du give dine medarbejdere mulighed for at skifte mellem forskelligt udstyr."


Kilde: https://at.dk/arbejdsmiljoe/ergonomi/skaermarbejde/

Løsningen kan være ergonomiske arbejdsredskaber 


Se mere her